Etiketler

, , , , , , , , , ,

   Halkla ilişkiler alanında düzenlediğimiz etkinliklerde katılımcıları davet etme şeklimiz etkinliğimizin itibarını ve katılım oranını etkileyen önemli bir faktördür.  İyi, kaliteli bir davet şekli katılımcıyı etkiler, davete katılım konusunda onu teşvik eder.      

    İyi bir davetiye, katılımcının kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Günümüzde Facebook’ta etkinlik açılarak, Twitter’da ve Instagram’da etkinliğin afişi paylaşılarak katılımcıları davet şekli öne çıkmaktadır. Bu davet şekli kullanıcılar için geçerlilik gösterse de resmi davetlerde hala yazılı geleneksel davetiyeler kullanılmalıdır.

   Davetler, katılımcıların kendilerini hazırlamaları için en az on beş gün önceden duyurulmalıdır. Davet edilen kişilerin birbirleri ile uyumlu seviyede olmaları davetin başarılı geçmesi için önemli bir unsurdur. Oturmalı bir yemek daveti için katılımcıların bir listesinin de davetiye ile birlikte gönderilmesi uygun ve şık bir davranış olur.

   Davetiyeler, parşömen, deri, porselen, cam, ahşap veya iyi cins kartona yazılır. Davetiyeler, doğru renkler, doğru tasarım, doğru içerik, doğru kâğıda doğru baskı kullanımı ile kuruluşun kimliğini, ürünleri ve hizmetlerini en iyi şekilde yansıtmaya yarayan bir araçtır.

Davetiyede yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Daveti yapan kişinin/kurumun adı
  • Düzenlenen olayın türü ve niteliği
  • Zaman, yer ve tarihi
  • Davette kokteyl, yemek vb. olanakların bulunup bulunmadığı
  • LCV (Lütfen Cevap Veriniz) notundan sorumlu olan kişinin adı, adresi,    telefonu, faksı, mail adresi
  • Gerekiyorsa, davet yerini gösteren harita ya da kroki

   Davetlilerin önceden görmeleri ve sıkıntısızca bulabilmeleri için isimlerinin kaydedildiği masa planına “yer müşiri” denir. Genelde belli bir tip masa için deriden yapılan ve küçük isim kartlarının uygun biçimde kenarlarına geçirileceği bir oturma planı şeması şeklindedir.

Bütün davetler başlıca üç kategoride toplanabilir;

  • Resmi olmayan davetler,
  • Yarı resmi davetler,
  • Resmi davetler.

dav71

Yazarlar:

Filiz Kodci

Miray Akbörü

Hande Durmaz

Özge Nasır

 Editör:

Nusret Onur Katalay

 

Kaynak: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Protokol%20Ve%20G%C3%B6rg%C3%BC%20Kurallar%C4%B1.pdf

T.C Anadolu Üniversitesi yayını no: 1628 Halkla İlişkiler Yazarlığı syf:131

 

Reklamlar