Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

   Halkla ilişkiler kavramının kısa bir tanımının yapılarak başlandığı bu yazımızın devamında viral reklamın ne olduğu ve viral reklamların halkla ilişkiler açısından kurum/marka üzerine katkısı tartışılacaktır.

   Halkla ilişkiler: Bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır.

   Halkla ilişkiler kurum/markaların itibarının sürdürülmesinde ve kurum/markaların itibar kazanmasında önemli bir faktördür. İyi hazırlanmış ve organize edilmiş halkla ilişkiler faaliyetleri kurum/markayı ileri taşırken; kötü planlanan ve yahut bir halkla ilişkiler çabasına dayanmayan iletişim çabaları kurum/markanın itibarını olumsuz yönde etkilemekte, tüketicinin satın alma davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri uzun dönemli planlamalar içerir ve etkileri uzun vadede hissedilir. Sürekli bir faaliyettir. Halkla ilişkiler çabaları kurum/marka üzerine bir plan oluşturduğunda reklam ve pazarlama çabalarından faydalanır ve çoğu zaman eş güdümlü hareket eder. Bunlardan biri viral reklam/pazarlama çabalarıdır.

    “Devam eden süreçte internetin sosyal hayata yerleşmesi, dijital uygulamaların kitlelere ulaşması, çeşitli türden eğlence barındıran uygulamaların türemesine yol açmıştır. Çünkü eğlence uygulamalarına talep vardır, pazarda karşılık bulmaktadır. Reklam da bu kategoride zaman zaman dijital oyunlar, viral uygulamalar, ambiyans, flash mob, sinema, eğlence programları, yarışmalar gibi eğlence ürünlerine yerleşerek hedef kitlesini etkilemeyi amaçlamaktadır.”

Viral reklam: İnternet üzerinde büyük çoğunlukla video yapımı olarak, e-posta yolu veya video paylaşım sitelerinde kullanıcıların ağızdan ağza yöntemi ile yaydıkları bu yüzden de viral yani virüse benzetilen, kendi kendine yayılan, yeni nesil bir reklam metodudur. Viral reklamlar “eğlence reklamları” diye bilinen reklam türünün bir alt ögesidir. 

   “Z kuşağının, viral uygulamaları reklam olarak değil, bir eğlence ögesi olarak algıladığı ve viral uygulamaların, marka tanınırlığını arttırma ve hedef kitle ile duygusal bağlantı oluşturma konusunda etkin bir rol üstlendiği görülmüştür.” Bu noktadan bakıldığında, halkla ilişkiler açısından hedef kitlede sempati uyandırmanın viral kampanyalar ile yaratılabileceği ve bunun etkili bir iletişim çabası olduğu açıktır.  

    “Kendi eğlence üretimi içinde dikkat çekici bir diğer husus “eğlence reklamları” (advertainment) olarak adlandırılan yeni kategorinin (Russell, 2007: 3-4), salt bir reklam fonksiyonu değil aynı zamanda halkla ilişkiler fonksiyonu olarak da işlev görmekte oluşudur. Zira kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alınarak gerçekleştirilen geleneksel reklam uygulamaları yerini, kitle yerine bireye yönelen; ücretsiz ancak yaratıcı mecralar ve uygulamaları kullanan; satın aldırmayı değil tutum oluşturmayı ya da imaj yenilemeyi merkeze almış uygulamalara bırakmaya başlamıştır.”

   2012 yılında ülkemizde dolaşıma giren ve aynı zamanda ilk viral örneklerinden biri olan “gittigidiyor.com” çalışması, başarılı bir başka örnek olarak karşımızdadır. “Eski sevgiliye kapak” konseptiyle yayımlanan viral, yaklaşık 1 milyon kez izlenmiş, 6.300 blog yazısına konu olmuş, sosyal medya kullanıcıları tarafından 47 cevap videosu çekilmiş, ana haber bültenlerine, gazetelere konu olmuş ve milyonlarca kullanıcı yorumu alarak hedef kitle ile etkileşim kurmuştur. Bir başka örnekte LG G2 lansman kapsamında İstanbul İstinye Park’ta gerçekleştirilen flash mob uygulaması, viral çalışmaya dönüştürülmüş ve Youtube’da 230.000 kez izlenmiş, on binlerce kullanıcı etkileşimi ortaya çıkarmıştır. Henüz başlangıç tarihi yeni olan uygulamaların sayısı giderek artmaktadır. Temelde halkla ilişkiler etkinlikleri olan ambiyans, flash mob uygulamaları viral prodüksiyondan geçerek sosyal medyada yayımlanmakta ve reklama dönüştürülmektedir.  Diğer bazı örnekler;

Magnum Türkiye – #benimmagnumum

vir51

Eti Popkek – Mahmut Tuncer ile Halay Öğreniyorum

Eti Form – Kebapçı Şevket’in Acı Haykırışı

   “Geçtiğimiz Mart ayında Twitter ‘da açılan Kebapçı Şevket Usta ismindeki bir hesap, kısa sürede kullanıcıların ilgi odağı haline gelmişti. Paylaşımları ile Twitter’ın fenomenlerinin bile ilgisini çeken Şevket Usta’nın gerçek bir kebapçı mı yoksa popüler olma derdindeki herhangi bir kullanıcı mı olduğu tam olarak anlaşılamamıştı. Ara öğüne ve “waffle” gibi tatlılara son derece karşı çıkan ustamız, kebaba ve künefeye olan aşkı ile dillere pelesenk olmayı başardı. Öyle ki esnaf ağzından yazılmış, kendine has hashtagler kullandığı paylaşımları yüzlerce retweet aldı. Hakkında Onedio’da Kebap Kadar Lezzetli 14 Kebapçı Şevket Tweet’i  başlıklı içerik bile yayınlandı.” 

   “Viral uygulamalar, marka tanınırlığına katkı sağlamakta, dahası amaçladıkları geleneksel reklamın “sahte” algısını da yıkmış gibi görünmektedir. İçinde marka, ürün aslında reklama ait her şey olmasına karşın, viral reklamlar olarak algılanamamaktadır. İşte yönlendiriciliği, mesajı yerleştirme gücü tam da buradan gelmektedir. Samimi kurgular, ünlü yüzlerin dışında iyi seçilmiş figüranlar hikâyeyi daha da gerçek kılmıştır. Viral uygulamaların katılımcıların tanıdığı kişilerce paylaşılmış olması da reklamı özünden uzaklaşmasına ve daha da samimi bir yolla hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamaktadır.”

   Viral reklamlar kurum/markaların halkla ilişkiler çabalarında destekleyici bir rol oynamakta ve etkileri uzun süreli olmaktadır. Reklam olarak algılanmaması ve daha çok sosyal medya üzerinden bir iletişim çabası yürütmesi ile halkla ilişkilerin sıkça başvurduğu bir yöntemdir.  Viral reklamların bazı olumsuz etkileri gözlemlense de doğru planlandığı takdirde firmanın imajının geliştirilmesinde olumlu bir rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler fonksiyonu açısından değerlendirildiğinde, viral reklam kurum/markaya yönelik bir sempati geliştirir; tutum oluşturmayı ve imajı güçlendirmeyi hedefler.

Yazarlar:

Oğuzhan GÜÇLÜ

Atilla BİLGİ

Bilgehan ALTUNTAŞ

 Tuğçe BEYDOĞAN

Tuğçe COŞGUN

Kaynakça:

  1. Eğlence Reklamlarının Viral Uygulamaları ve Z Kuşağı Üzerinden Bir Değerlendirme: ASLI İCİL TUNCER, MEHMET UMUT TUNCER- Makale
  2. TÜRKİYE’DE VİRAL REKLAM; Simge TEZEL- Yüksek Lisans Tezi
  3. Viral Pazarlama Veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve Argan, Metin;Tokay Argan
  4. http://www.dijitalajanslar.com/markalar/coca-cola/
  5. http://tusbeyinli.com/2015/02/2015ten-basarili-icerik-pazarlamasi-ornekleri-viral-reklam-ornekleri.html
  6. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa

 

 

 

 

 

Reklamlar