Etiketler

, , , , , , , , , , , , ,

BASIN KİTİ

Basın kiti basına sunmak için hazırlanan, firmaların veya ürünlerin genel bilgilerini de paylaştığı dosyalardır. Basın dosyası olarak da adlandırılır. Basın toplantılarında veya basın gezilerinde basın mensuplarına verilmek üzere halkla ilişkiler yönetimi tarafından hazırlanması söz konusudur.

Basın kitinde genel olarak bulunanlar:

  • Kapak yazısı
  • Dosyanın içindekilerini listeleyen bir sayfa
  • Basın bülteni
  • Toplantıya katılanların listesi ve katılanları anlatan yazı
  • Kurum hakkında önemli ve kısa bilgilerin yer aldığı broşür veya rapor
  • Konuşmacıların konuşma metinleri ve bu kişiler hakkında özgeçmiş
  • Kurum yayını
  • Fotoğraflar
  • Makaleler
  • Kurumla ilgili bilgi veren CD’ler

BASIN KOKTEYLİ

Basın kokteylleri basınla iletişim kurma yollarından biridir. Basın kokteylleri basın toplantısı bitiminde olduğu gibi herhangi bir toplantı olmadan da gerçekleşmesi mümkündür. Haber unsuru aranmaksızın kuruluş yıl dönümleri, yeni yöneticinin tanıştırılması, kutlama, yeni bir ürün ya da hizmet tanıtımı gibi amaçlarla da basına kokteyl verilmiş olabilir. Basın kokteyli düzenlenmesinde toplantı organizasyonunda olduğu gibi hazırlıklar yapılır. Kokteylin yer, tarih, saat, geleceklere yazılan davetiye gönderilmesi, kokteylde verilecek içki ve yiyecek ikramının belirlenmesi, basına armağan, şilt, plaket vb. şeyler hazırlanmalı ve düzenlenmelidir.

BASIN TURLARI/GEZİLERİ

Basın gezileri özellikle toplumsal bir konuda basının dikkatini çekilmesi için düzenlenir. Bu konu, herhangi bir doğal afet riskine, siyasi otoritelerin ve toplumun dikkatini çekmek için veya kurumun yeni bir fabrikasını yerinde göstermek gibi farklı konular için düzenlenebilir.

Basın gezilerinde ulaşım, varsa konaklama olanakları geziyi düzenleyen kişi/ kişiler tarafından düzenlenmelidir. Günübirlik ya da en fazla 2 günlük basın gezileri yapmak haberin güncelliğini yitirmemesi açısından önemlidir. Basın gezilerinde basın mensuplarına davet mektubu yazılır ve gezinin düzenlenmesine yakın tarihlerde basın kuruluşları aranarak hatırlatma yapılır.

Basın toplantılarında olduğu gibi konunun daha iyi anlaşılması ve somut materyallerin kullanılması için basın kitleri dağıtılır. Basın gezisinin amacını iyi bilen ve ayrıntılı açıklamalar yapabilen kişilerin bulunması önemlidir.

Yazarlar:

Filiz Kodci

Hande Durmaz

Miray Akbörü

Özge Nasır

Kaynakça:

 

 

 

 

Reklamlar