Etiketler

, , , , , , , , , , , ,

herkes31

1995’te, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 50. yılında Avrupa Konseyi; ırkçılık, anti-semitizm, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük karşıtı çalışmaları güçlendirmek için “Herkes Farklı Herkes Eşit” kampanyasını başlatmıştır. 2006-2007 yılında yapılan kampanya Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Gençlik Forumu ortaklığıyla Avrupa çapında düzenlenmiştir.

 herkes32Kampanyaya katılan her ülke devlet, gençlik, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Ulusal Kampanya Komitesi’ni kurarak, belirledikleri takvim ve etkinlik planı içerisinde kendi kampanyalarını ulusal düzeyde gerçekleştirmişlerdir.

Avrupa Konseyi’nin, Avrupa bölgesindeki hoşgörüsüzlüğe, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyanın en güçlü yanı örgütleyen kurumların gücüdür. Dolayısıyla hükümetler kampanyanın aktif destekleyicisi olmuşlardır. Kampanyanın aynı zamanda gençlik, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektöre açık tutulması ve ulusal eylem planlarının birlikte hazırlanması nedeniyle kampanya sivilleşmiştir.

Kampanyanın Amacı

Kampanyanın amacı saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ruhuyla, çeşitlilik ve birlikte yaşam temeline dayalı barış dolu toplumların oluşumunda gençlerin girişimlerini desteklemek olarak belirlenmiştir.

herkes33*Kampanyanın bu özelliği, benzer nitelikteki kampanyalarda en büyük tehdit olan devlet faktörünü törpüleyerek devlet imkânlarının kullanılmasını sağlamıştır. Ancak devletin bürokratik yapısını devreye soktuğu için, bu aynı zamanda bir tehdit ve kampanyanın zayıf yönüdür. Bununla birlikte kampanyayı örgütleyenler güçlü olan yönleri ve imkânları çok iyi kullanmışlardır. Sivil toplum örgütlerinin işin içinde olması devletin bürokratik yönünü hafifletmiştir.

Kampanya Materyalleri

herkes34Kampanyaya adını veren “Herkes Farklı Herkes Eşit” sloganı, kampanyanın Avrupa bölgesinde yaygın bir şekilde hayata geçirilmesinde en önemli etken olmuştur. Kampanya sırasında kullanılmak üzere bu slogan tüm Avrupa dillerine çevrilmiştir. Ayrıca bir eğitim paketi hazırlanmıştır. Bu eğitim paketi gençlerle ve yetişkinlerle kültürlerarası biçimsel olmayan eğitim için fikirler, kaynaklar, yöntemler ve faaliyetleri içermektedir. Bunun yanı sıra sloganı yaygınlaştırmak için çıkartmalar, rozetler, afişler ve pankartlar hazırlanmıştır. 

Kampanyanın Elde Ettiği Başarılar

herkes35Kampanyanın en büyük başarısı sloganını bir marka haline getirmek olmuş. Avrupa Konseyi’ne üye 42 ülkede birden çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Kampanyanın Avrupa bölgesinde saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ruhuyla, çeşitlilik ve birlikte yaşam temeline dayalı barış dolu bir toplum yarattığını söylemek elbette güç. Ancak kampanya bu yönde atılmış en önemli adımlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Kampanya web sitesinde kampanyanın yaygınlık kazanmasıyla ilgili olarak ilginç bir veri çıkmaktadır. Kampanya başladığında arama motoru Google’da “All Different, All Equal” yazarak yapılan bir aramanın 100 bin civarında sonuç verdiği gözlemlenmiştir. 2009’dan beri bu sayı 6 milyon 570 bin civarında.

Kullanılan Taktikler ve Eylemler

herkes36Kampanya sırasında sokak gösterileri, konferanslar, sempozyumlar, basın bildirileri, konserler, eğitim faaliyetleri ve tematik haftalar düzenlenmiş, yayınlar çıkartılmıştır. Türkiye’de de Kampanya Komitesi, kampanya bünyesinde iki eğitim kursu düzenlemeyi, çeşitlilik konusunda çalışmak isteyen gençlik sivil toplum kuruluşları için derleme bir kitap yayınlamayı, internet sitesi üzerinden kampanyayı yaygınlaştırmayı, kampanya promosyon malzemelerinin üretim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştirmeyi planlamıştır. Tüm Türkiye’de gençler ve gençlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilen projelerin ve etkinliklerin desteklenmesinin yanı sıra Komite, internet sitesi üzerinden “10 000 Fotoğraf 10 000 Hikâye” kampanyası düzenlemiştir.

Yazarlar:

Emre KARASAÇ

Gökçenur POLAT

İlkay ÖZCAN

Okan VARDAR

Kaynakça:

[1] ATAMAN, Hakan ve Yamak, Banu , “Sivil Toplum Örgütleri için Kampanya Hazırlama Rehberi Dünyadan ve Türkiye’den iyi kampanya örnekleri”,  Ankara, 2009, syf:151, Erişim Tarihi:29.10.2016

[2] ___ ___, “Youth, Young People Building Europe”, www.coe.int, Erişim Tarihi:29.10.2016

 

Reklamlar