Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , ,

ingiltere     Sanayi Devrimi ile bir çağın başlangıcına öncülük eden İngiltere’de halkla ilişkiler çalışmaları gerek özel sektör gerekse de kamu sektöründe büyük önem kazanmıştır. İngiltere’de halkla ilişkiler çalışmaları 1912 yılında dönemin başbakanı Lloyd George tarafından hükümet uygulamalarının halka tanıtılabilmesi için oluşturduğu bir tanıtım grubu ile başlamıştır. Daha sonra İngiliz hükümetinin yurt içi ve yurtdışı halkla ilişkilerini düzenlemek amacıyla 1946 yılında kurulan ‘’Merkezi Enformasyon Bürosu’’nun öncülüğünü yapmıştır. Bu tarihten itibaren İngiltere’de halkla ilişkiler çalışmaları büyük bir önem kazanmış ve günümüzde giderek önemini arttırmaktadır.

ÖRNEK HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYASI

ingiltere2‘’HER ENGELLİ ÇOCUK ÖNEMLİDİR’’

Her Engelli Çocuk Önemlidir kampanyası engelli çocuklar için haklar ve adalet elde etmek üzere başlatılan bir kampanyadır. 26 Eylül 2006 tarihinde Londra’da başlatılan kampanyanın açılışı İngiliz parlamentosunda temsil edilen siyasi partilerin aynı gün düzenledikleri konferanslarda kamuoyuna duyurulmuştur. Kampanya, engelli çocukların ve ailelerinin hizmetlerden yararlanması ve gündelik yaşamlarını sürdürebilmesi için 4 örgütün (Engelli Çocuklar Konseyi/Council for Disabled Children, Bir Aile ile İlişki Kur/Contact a Family, Mencap, Özel Eğitim Konsorsiyumu/Special Educational Consortium SEC) bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kampanya genel olarak politikacıları ve karar vericileri engelli çocukların hakları konusunda yapılan hataları düzeltmek ve bu yönde çalışmalar yapılmasını sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Kampanyanın Materyalleri

Kampanya için çevrimiçi eylemler düzenlenmiştir. Kampanyanın tanıtımı için bir bilgi notu hazırlanmış ve ayrıca fotoğraflar, video görüntüleri kullanılmıştır. Kampanya için bir de manifesto hazırlanmıştır. Manifesto bir film haline getirilmiştir. Filmde engelli çocuklar fiilen rol almış. Ancak roller gayet ölçülü bir şekilde kullanılmıştır. Metinler toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Kampanyanın yerel boyutu için ayrı, ulusal boyutu için ayrı materyaller oluşturulmuş. Aynı şey, parlamento üyeleri için de düşünülmüş ve böylece etkilenmesi düşünülen her kesim için ayrı malzeme kullanılmıştır.

Kampanyada Kullanılan Taktikler ve Eylemler

Kampanya kapsamında çevrimiçi imza eylemleri, basın açıklamaları, kamuya açık toplantılar yapılmış ve bilinç arttırmaya yönelik yayınlar ve faaliyetler düzenlenmiştir. Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, işin gerçek yüzünü görmelerini sağlamak amacıyla engelli çocukların ve ailelerin yaşadıkları yerlere, gittikleri okullara ve hizmet aldıkları diğer alanlara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Online imza eylemlerinin yanı sıra, yerel yönetimlere ve parlamento üyelerine yönelik mektup eylemleri oluşturulmuştur. Tüm bunlar yapılan lobi faaliyetleriyle pekiştirilmiştir.

Kampanyanın Elde Ettiği Başarılar

Kampanya 6 Temmuz 2009 itibariyle 384 milletvekilinin desteğini alarak, kampanyanın amaç ve hedeflerinin parlamentoda duyurulmasını sağlamışlar. Kampanya İngiliz basınında geniş bir yer tutmuştur. BBC, Guardian, Daily Mirror gibi önemli basın yayın organlarında kampanyaya yer verilmiştir.

Bu kampanya kapsamında engelli çocukların farkındalığına vurgu yaparak sadece kamuoyunda dikkat uyandırılmak değil aynı zamanda karar vericiler ve parlamento ile birlikte daha geniş bir farkındalık yaratılmıştır. Halkın sağduyusu sayesinde sadece yardımlar ve çeşitli kuruluşların çocuklara ve ailelere kısa süreli ihtiyaçlarının değil ileriye dönük, daha somut ve fayda sağlayacak sonuçlar göstermesi olağandır. Gerek psikolojik gerek sosyal alanda pek çok zorluk çeken engelli çocuklar ve ailelerinin kampanya süresince edindiği faydalar uzun vadede hükümet, parlamento ve çeşitli karar vericiler sayesinde geleceğe dönük bir yatırım ve güvence altında olması, uzun vadede toplumun bakış açısında da köklü değişimler yapması doğal olacaktır. Kampanyada kullanılan afiş ve logonun anlaşılabilir olması ve çevrimiçi hizmetler sayesinde bağış ve imza etkinliğiyle geniş bir kitleye kampanyayı benimsetme konusunda başarılı bir adımdır.

Yazarlar:

Emre KARASAÇ

Gökçenur POLAT

İlkay ÖZCAN

OKAN VARDAR

Kaynakça:

[1] ATAMAN, Hakan ve Yamak, Banu , “Sivil Toplum Örgütleri için Kampanya Hazırlama Rehberi Dünyadan ve Türkiye’den iyi kampanya örnekleri”,  Ankara, 2009, syf:159, Erişim Tarihi:14.10.2016

[2] BAŞOK, Nilay ve GÖKSEL, Ahmet Bülent, “Temel Halkla İlişkiler Bilgileri”, İzmir, 2010, syf:205, Erişim Tarihi:14.10.2016

 

 

Reklamlar